Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/joomla4/templates/szab_3_3_1_v15/functions.php on line 194
Filtr
 • REKRUTACJA 2017 - ważne informacje dla gimnazjalistów

  Rekrutacja krok po kroku

  Kierunki kształcenia

  W roku 2017 Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich oferuje następujące kierunki kształcenia. W nawiasach podano liczby miejsc i przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  TECHNIK EKONOMISTA(30, matematyka, język angielski),

  TECHNIK HOTELARSTWA(60, geografia, język anielski),

  TECHNIK INFORMATYK (30, matematyka, język angielski),

  TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ(30, geografia, język angielski),

  TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY(30, matematyka, język angielski),

  TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (60, chemia, język niemiecki),

  Kandydacie policzmy punkty

  1. Wynik egzaminu gimnazjalnego, - maksymalnie można uzyskać 100 punktów po 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego (na poziomie podstawowym).
   2. Maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych wyróżnionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:


  w przypadku technikum ekonomicznego:
  - informatyka,

  - język obcy,

  w przypadku technikum hotelarskiego:
  - geografia,

  - język obcy,

  w przypadku technikum informatycznego:
  - informatyka,

  - język obcy,

  w przypadku technikum obsługi turystycznej:
  - geografia,

  - język obcy,

  w przypadku technikum organizacji reklamy:
  - plastyka,

  - język obcy,

  w przypadku technikum żywienia i usług gastronomicznych:
  - chemia,

  - język obcy.

   

  Oceny ze świadectwa zostają przeliczone na punkty w następujący sposób:

  celujący  18
  bardzo dobry 17
  dobry 14
  dostateczny  8
  dopuszczający   2

   

  3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje się 7 punktów.
  4. Maksymalnie 18 punktów dodatkowych można otrzymać za wpisane na świadectwo osiągnięcia z okresu ostatnich trzech lat:


  sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:


  finalista konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
  laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
  finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,


  sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:


  finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt,
  finalista jednego konkursu przedmiotowego - 7 pkt,
  laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 7 pkt,
  laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
  finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 5 pkt,
  finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,


  wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:


  na szczeblu międzynarodowym - 4 pkt,
  na szczeblu ogólnopolskim - 3 pkt,
  na szczeblu województwa - 2 pkt,
  na szczeblu powiatu - 1 pkt,


  praca na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 3 pkt.

   

  Terminarz


  9 maja - 21 czerwca

  Rejestracja w powiatowym, komputerowym systemie rekrutacji i składanie podań.
  Do zrobienia są 2 rzeczy:


  1. Trzeba wejść na stronę powiatowego systemu rekrutacji i krok po kroku wypełnić podanie.
  2. Następnie trzeba wydrukować ten dokument, własnoręcznie podpisać (podpis składają również rodzice/opiekuni prawni) i dostarczyć go do sekretariatu szkoły swojego pierwszego wyboru.


  23 - 27 czerwca (wtorek) godz. 15:00

  Termin dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów:


  1. oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum,

  2. oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych (niepotrzebne jeśli kandydat został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu),


  a ponadto możesz dołączyć:


  zaświadczenia komisji konkursowych.


  6 lipca (czwartek)

  Ogłoszenie wyników rekrutacji - w budynku szkoły.

  W dniu 6.07.2017 r. wydanie przez szkołę skierowań do lekarza medycyny pracy (badanie jest bezpłatne).


  24 lipca (poniedziałek) godz. 15:00

  Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie:


  oryginałów dokumentów,

  trzech aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie),

  zaświadczenia lekarskiego - zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,


  oraz ewentualnie:


  podania o przyjęcie do internatu

  opinii i orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.


  26 lipca (środa)

  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak – w budynku szkoły.

   

  Pełną i oficjalną wersję Regulaminu Rekrutacjiznajdziesz – poniżej

   

    

  Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (Nr 24/2017)

  Informacje o naborze na stronie internetowej:https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/ WWW

  Regulamin rekrutacji

  Podanie o internat

  Umundurowanie

   

  W szkole obowiązuje:
  kamizelka damska/ męska granatowa z logo szkoły - koszt 120,00 zł
  dla uczniów technik żywienia i usług gastronomicznych od klasy I obowiązuje również ubiór służbowy kucharski- koszt 250,00 zł
  Koszty ubioru pokrywają Rodzice.

 • REKRUTACJA 2016 - ważne informacje dla gimnazjalitów (2)

  DROGI   GIMNAZJALISTO

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak

  w Kołobrzegu na rok szkolny 2016/2017 oferuje następujące kierunki kształcenia:

   

  1. Technik ekonomista
  4-letnie 30
  2. Technik hotelarstwa  4-letnie 60
  3. Technik  informatyk 4-letnie 30
  4. Technik obsługi turystycznej 4-letnie 30
  5. Technik organizacji reklamy 4-letnie 30
  6. Technik żywienia i usług gastronomicznych 4-letnie 60

    

  Przedmioty punktowane i rozszerzone na rok szkolny 2016/2017  
     
  technik ekonomista  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  informatyka
  geografia
  język obcy

  informatyka
  język angielski

     
  technik informatyk  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  zajęcia techniczne
  informatyka
  język obcy

  informatyka
  język angielski

     
  technik organizacji reklamy  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  plastyka
  informatyka
  język obcy

  informatyka
  język angielski

     
  technik obsługi turystycznej  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  geografia
  informatyka
  język obcy

  geografia
  język angielski

     
  technik żywienia i usług gastronomicznych  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  biologia
  chemia
  język obcy

  chemia
  język niemiecki

     
  technik hotelarstwa  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  geografia
  informatyka
  język obcy

  geografia
  język angielski

  Procedura rekrutacji

  Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (Nr 18/2016)

  Informacje o naborze na stronie internetowej:https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/ WWW

   

  W szkole obowiązuje:
  kamizelka damska/ męska granatowa z logo szkoły - koszt 110,00 zł
  dla uczniów technik żywienia i usług gastronomicznych od klasy I obowiązuje również ubiór służbowy kucharski- koszt 230,00 zł
  Koszty ubioru pokrywają Rodzice.

 • REKRUTACJA 2017 - ważne informacje dla gimnazjalistów v3

  DROGI   GIMNAZJALISTO

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak

  w Kołobrzegu na rok szkolny 2017/2018 oferuje następujące kierunki kształcenia:

   

  1. Technik ekonomista
  4-letnie 30
  2. Technik hotelarstwa  4-letnie 60
  3. Technik  informatyk 4-letnie 30
  4. Technik obsługi turystycznej 4-letnie 30
  5. Technik organizacji reklamy 4-letnie 30
  6. Technik żywienia i usług gastronomicznych 4-letnie 60

    

  Przedmioty punktowane i rozszerzone na rok szkolny 2017/2018  
     
  technik ekonomista  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  matematyka
  informatyka
  język obcy

  matematyka
  język angielski

     
  technik informatyk  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  matematyka
  informatyka
  język obcy

  matematyka
  język angielski

     
  technik organizacji reklamy  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  matematyka
  plastyka
  język obcy

  matematyka
  język angielski

     
  technik obsługi turystycznej  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  matematyka
  geografia
  język obcy

  geografia
  język angielski

     
  technik żywienia i usług gastronomicznych  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  matematyka
  chemia
  język obcy

  chemia
  język niemiecki

     
  technik hotelarstwa  
  przedmioty punktowane: przedmioty rozszerzone:

  język polski
  geografia
  matematyka
  język obcy

  geografia
  język angielski

  Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (Nr 24/2017)

  Informacje o naborze na stronie internetowej:https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/ WWW

  Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym

  W szkole obowiązuje:
  kamizelka damska/ męska granatowa z logo szkoły - koszt 120,00 zł
  dla uczniów technik żywienia i usług gastronomicznych od klasy I obowiązuje również ubiór służbowy kucharski- koszt 250,00 zł
  Koszty ubioru pokrywają Rodzice.

  e1

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok