Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/joomla4/templates/szab_3_3_1_v15/functions.php on line 194

Rekrutacja krok po kroku

Kierunki kształcenia

W roku 2017 Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich oferuje następujące kierunki kształcenia. W nawiasach podano liczby miejsc i przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

TECHNIK EKONOMISTA (30, matematyka, język angielski),

TECHNIK HOTELARSTWA (60, geografia, język anielski),

TECHNIK INFORMATYK (30, matematyka, język angielski),

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ (30, geografia, język angielski),

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (30, matematyka, język angielski),

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (60, chemia, język niemiecki),

Kandydacie policzmy punkty

  1. Wynik egzaminu gimnazjalnego, - maksymalnie można uzyskać 100 punktów po 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego (na poziomie podstawowym).
    2. Maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych wyróżnionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:


w przypadku technikum ekonomicznego:
- informatyka,

- język obcy,

w przypadku technikum hotelarskiego:
- geografia,

- język obcy,

w przypadku technikum informatycznego:
- informatyka,

- język obcy,

w przypadku technikum obsługi turystycznej:
- geografia,

- język obcy,

w przypadku technikum organizacji reklamy:
- plastyka,

- język obcy,

w przypadku technikum żywienia i usług gastronomicznych:
- chemia,

- język obcy.

 

Oceny ze świadectwa zostają przeliczone na punkty w następujący sposób:

celujący  18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny  8
dopuszczający   2

 

3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje się 7 punktów.
4. Maksymalnie 18 punktów dodatkowych można otrzymać za wpisane na świadectwo osiągnięcia z okresu ostatnich trzech lat:


sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:


finalista konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,


sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:


finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt,
finalista jednego konkursu przedmiotowego - 7 pkt,
laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 7 pkt,
laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 5 pkt,
finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,


wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:


na szczeblu międzynarodowym - 4 pkt,
na szczeblu ogólnopolskim - 3 pkt,
na szczeblu województwa - 2 pkt,
na szczeblu powiatu - 1 pkt,


praca na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 3 pkt.

 

Terminarz


9 maja - 21 czerwca

Rejestracja w powiatowym, komputerowym systemie rekrutacji i składanie podań.
Do zrobienia są 2 rzeczy:


1. Trzeba wejść na stronę powiatowego systemu rekrutacji i krok po kroku wypełnić podanie.
2. Następnie trzeba wydrukować ten dokument, własnoręcznie podpisać (podpis składają również rodzice/opiekuni prawni) i dostarczyć go do sekretariatu szkoły swojego pierwszego wyboru.


23 - 27 czerwca (wtorek) godz. 15:00

Termin dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów:


1. oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum,

2. oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych (niepotrzebne jeśli kandydat został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu),


a ponadto możesz dołączyć:


zaświadczenia komisji konkursowych.


6 lipca (czwartek)

Ogłoszenie wyników rekrutacji - w budynku szkoły.

W dniu 6.07.2017 r. wydanie przez szkołę skierowań do lekarza medycyny pracy (badanie jest bezpłatne).


24 lipca (poniedziałek) godz. 15:00

Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie:


oryginałów dokumentów,

trzech aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie),

zaświadczenia lekarskiego - zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,


oraz ewentualnie:


podania o przyjęcie do internatu

opinii i orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.


26 lipca (środa)

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak – w budynku szkoły.

 

Pełną i oficjalną wersję Regulaminu Rekrutacji znajdziesz – poniżej

 

  

Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (Nr 24/2017)

Informacje o naborze na stronie internetowej:https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/ WWW

Regulamin rekrutacji

Podanie o internat

Umundurowanie

 

W szkole obowiązuje:
kamizelka damska/ męska granatowa z logo szkoły - koszt 120,00 zł
dla uczniów technik żywienia i usług gastronomicznych od klasy I obowiązuje również ubiór służbowy kucharski- koszt 250,00 zł
Koszty ubioru pokrywają Rodzice.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok