Get Adobe Flash player

Autor:J.Budzik

W dniu 28 stycznia odbyło się uroczyste oddanie dwóch nowych pracowni zawodowych tj. pracowni informatycznej i pracowni turystyczno – geograficznej. Powyższe pracownie są zgodne ze standardami nowej reformy szkolnictwa zawodowego i umożliwiają zdawanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wyposażone w sprzęt i oprogramowanie najnowszej generacji. Pracownia turystyczno – geograficzna pozwala również na wykorzystanie systemów rezerwacji turystycznej, które wykonują większość pracy związanej z obsługą, zamówieniem oraz rozliczeniem imprezy, pozwalając na zwiększenie jakości i dostępności wykonywanych usług.

Więcej…

Autor: S.Macioszek

Autor: A. Antkiewicz

W dniach 23-24 stycznia uczniowie klasy IVr wzięli udział w III SESJI DZIENNIKARSKIEJ organizowanej przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kołobrzegu.

Pierwszego dnia czteroosobowa osobowa reprezentacja naszej szkoły w składzie: Anna Koruc, Żaneta Kornecka, Laura Stąpor oraz Mateusz Rypina pod opieką Anny Antkiewicz uczestniczyła w warsztatach, w ramach których zajęcia prowadzili: Kinga Burzyńska – dziennikarka TVN, Anna Pasztor – studentka Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Barbara Patlewicz – wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Iwona Marciniak – redaktor naczelna kołobrzeskiego oddziału Głosu Koszalińskiego.

Więcej…

Autor:Weronika Barta - Waszak

22 stycznia w Internacie ZSE-H odbyły się zajęcia na temat chorób dietozależnych. Wychowankowie poznali przykłady takich chorób ich etiologię, objawy, skutki, profilaktykę oraz dietę, którą powinny stosować osoby chore. Aktywnie udział w zajęciach wzięło 32 mieszkańców internatu, a poprowadziła je Weronika Barta - Waszak.

Więcej…

Czwartek 23.01.2014

Wywiadówki Wychowawców klas

z Rodzicami

godzina 16.00

godzina 16.30

III g       sala 203

IV g        sala 207

III k       sala 200

I i          sala 201

II i         sala 316 - 20.01.2014, 16:45

III i        sala 317

I t          sala 210

II t         sala 112

III t        sala 106

IV t         sala 111

I r          sala 300

II r         sala 308

III r        sala 108

IV r         sala 209

II e          sala 300

III e         sala 209

IV e          sala 210

I a            sala 201

I b           sala 203

II a          sala 317

II b          sala 309

II c          sala 108

III a         sala 112

IV a          sala 115

I m           sala 301

I n            sala 308

I o            sala 305

II m          sala 316

II n           sala 106

III m         sala 111

IV m          sala 207

IV n           sala 307

IV i- wywiadówka w innym terminie.

Autor: J.Budzik

W dniu 14.01.2014 r. w Zespole Szkól Ekonomiczno – Hotelarskiej, Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Katedralna 12 w Kołobrzegu odbyło się podsumowanie projektu Patissier & Chocolatier-Mistrzowie nauczycielom zawodu. Nauczyciele – beneficjenci projektu Joanna Zendran i Renata Grodzka – Truszkowska podzielili się w trakcie spotkania zdobytą wiedzą i umiejętnościami z uczniami, nauczycielami i instruktorami praktycznej nauki zawodu przedstawiając uczestnikom etapy i tematy szkolenia w postaci prezentacji audiowizualnej, a także nabyte umiejętności cukiernicze w postaci słodkiego poczęstunku.

Więcej…

Nazwa

Miejsce w województwie

Miejsce w kraju

Technikum Ekonomiczne

7

165

Technikum Zawodowe, w tym:
1. technik informatyk
2. technik organizacji reklamy
3. technik obsługi turystycznej
4. technik w zawodzie kucharz
5. technik w zawodzie kelner

9

203

Technikum Hotelarskie

16

250+

Autor: M.Wietrzycka

W dniu 10.01.14, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

  1. Małgorzata Wietrzycka –przewodnicząca
  2. Iwona Kapelko –wychowawca klasy III I
  3. Wioleta Kawińska- wychowawca klasy II R
  4. Dariusz Antkiewicz- wychowawca klasy II I
  5. Tomasz Pokrywka- wychowawca klasy III R

Komisja wyłoniła kandydatów na wyjazd stażowy do Danii w ramach projektu nr: 2013-1-PL1-LEO01-38351, tytuł projektu: „ Staż w Aalborgu jako kreatywny komponent kształcenia zawodowego w zakresie grafiki komputerowej”. Zastosowano kryteria wyboru podane do wiadomości zainteresowanych na stronie www.ekonom.kolobrzeg.pl

Więcej…

Autor: A. Walczak

Nasza Szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie Szkoła z Klasą 2.0  edycja 2013/2014.

Więcej…

Autor: J.Kałucka

Pola Raszkiewicz ucz. kl IVe wśród laureatów Międzynarodowego Konkursu „Ostseetalent“.

Więcej…

Autor: J.Budzik

W dniach 02.01-04.01.2014 przygotowywaliśmy oraz obsługiwaliśmy II Światowy Bal Morsów. Nasi uczniowie pod nadzorem nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu przygotowywali wyśmienite potrawy, które serwowane były w Hali Milenium dla ponad 900 uczestników Zlotu.

Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc i zaangażowanie przy organizacji imprezy.

Więcej…

Autor: R.Grodzka- Truszkowska i J.Zendran

W dniach 06.11-10.11.2013r  i 23.11-02.12.2013r w Sopocie odbywała się XIV edycja projektu Patissier & Chocolatier-Mistrzowie nauczycielom zawodu, w którym uczestniczyło dwóch nauczycieli ZSE-H/CKP: Renata Grodzka-Truszkowska i Joanna Zendran. Projekt skierowany jest do czynnych zawodowo Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych kształcących w zawodach: kucharz, cukiernik oraz pokrewnych. Celem projektu  jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, a także wypracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, szkołami zawodowymi i nauczycielami nowego podejścia do nauczania praktycznego w branży cukierniczej.

Więcej…

Autor: J.Budzik

W dniu 22 grudnia przy Ratuszu Miejskim w Kołobrzegu, uczestniczyliśmy w obsłudze Wigilii dla mieszkańców Kołobrzegu, którego organizatorem byli: Starosta Powiatu Kołobrzeskiego i Prezydent Miasta Kołobrzegu oraz
Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka. Mieszkańcy licznie dopisali na kolację wigilijną, a ta była szczególnie atrakcyjna : paczki, barszcz czerwony, paszteciki  oraz wiele innych atrakcji.

Więcej…

20 grudnia 2013 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a naszą szkołą dot. partnerskiej współpracy w celu wzajemnego edukacyjnego wsparcia oraz w zakresie organizowania dla studentów Akademii Pomorskiej praktyk i staży. Współpraca dotyczyć będzie także organizowania konferencji naukowych, warsztatów, szkoleń, proponowania ewentualnych tematów prac dyplomowych, wspólnego prowadzenia prac badawczych a także wzajemną promocję i rozpowszechnianie działalności, aktywności i wspólnych inicjatyw. Współpraca z uczelnią wyższą jest powinnością szkoły ponadgimnazjalnej.

Autor: Z. Stankiewicz

W internacie ZSE-H odbył się konkurs na najładniejszą bombkę choinkową. Każdy z pokoi tworzył własną bombkę, przeróżnymi metodami: cekiny, brokat, mulina, wstążki czy też orgiami. Wszystkie prace były bardzo ładne, także komisja w składzie: kierownik internatu Alina Filipowicz, wychowawcy: Weronika Barta – Waszak, Lucyna Szafrańska oraz przedstawiciel młodzieży: Żaneta Kornecka IV r miała problem z wyłowieniem zwycięzcy.

Więcej…

Wszystkie prezentowane projekty wykonane zostały przez uczniów klasy IIIr.

Więcej…

W piątek13 grudnia 2013 r. została otwarta w warsztatach szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Katedralnej 12 nowoczesna pracownia gastronomiczna współfinansowa na przez Unię Europejską w ramach projektu „Wykorzystanie szans europejskich – zapewnienie innowacyjnego kształcenia poprzez inwestycje w  infrastrukturę w Euroregionie Pomerania” Nr projektu INT – 10-022 koszt 164615,00 Euro.

Pracownia przystosowana jest  do standardów obowiązujących w  nowej reformie szkolnictwa zawodowego. Służyć będzie nie tylko do kształcenia naszej młodzieży, ale również będzie miejscem realizacji kursów doszkalających dla dorosłych, warsztatów dla nauczycieli, projektów związanych ze szkolnymi wymianami międzynarodowym oraz pełnić funkcję pracowni egzaminacyjnej .

Autor: Janusz Budzik

Więcej…

Młodzieżowa Rada Internatu w dniu 11.12.2013 r. zorganizowała wigilię dla swoich kolegów, koleżanek oraz wychowawców internatu. Stoły pełne były pyszności, które przygotowywali uczniowie naszej szkoły, a atmosfera miła, domowa, wprowadzająca w nastrój świąteczny.

Autor: W. Barta - Waszak

Więcej…

Dnia 12.12.2013 r. z inicjatywy  nauczycieli: Wioletty Wojtaszek i Ewy Pogorzelec , uczniowie II i  IV klasy technikum ekonomicznego uczestniczyli w  warsztatach prowadzonych  przez wykładowców Politechniki Koszalińskiej.Klasa II e uczestniczyła w ćwiczeniach, których tematem przewodnim były: „Działania promocyjne, jako narzędzie marketingu”. Natomiast klasa IV e brała udział w warsztatach: „Analiza finansowa, bilans, rachunek zysków i strat”.Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów zdobytych w szkole. Zajęcia prowadzone były w formie aktywizującej młodzież. Praca w grupach, burza mózgów uświadomiła im jak bardzo są kreatywni i efektywni  przy realizacji zleconych zadań . Najbardziej aktywne i twórcze  grupy zostały wyróżnione nagrodami  książkowymi , a pozostali otrzymali drobne upominki.Uczniowie mieli możliwość zwiedzania Politechniki  i zapoznania się z jej funkcjonowaniem.

Autor: W. Wojtaszek

Więcej…

13 grudnia br. w Zespole Szkół Społecznych im. Zb. Herberta odbyła się XXII edycja rejonowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Udział brali uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród szkół ponadgimnazjalnych największą wiedzą o „zdrowym stylu” wykazała się drużyna naszego ”Ekonoma” przed „Herbertem” i „Kopernikiem”.Zespół reprezentujący naszą szkołę i wiedzący jak zdrowo żyć to: Żaneta Kornecka z IVr, Pola Raszkiewicz z IVe i Tomasz Wróbel z Ia.
Puchary ufundowane zostały przez Starostwo a drużynom zwycięskim wręczał je osobiście Pan Starosta Kołobrzeski - Tomasz Tamborski. Wszystkim uczestnikom Pan Starosta pogratulował dużej wiedzy z zakresu tematyki olimpiady.

Autor: J. Kałucka

Więcej…

W dniu 5 grudnia 2013 r. odbył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości. Wzięło w nim udział dwudziestu jeden uczniów klasy IV i czterech uczniów klasy III technikum ekonomicznego. Ideą konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problematyką współczesnej rachunkowości, upowszechnienie sposobu korzystania z informacji kodowanej przez specyficzny język ewidencji działalności gospodarczej oraz podniesienie poziomu nauczania rachunkowości.

Więcej…

W dniu 5 grudnia w Internacie ZSE-H odbyło się nagrodzenie zwycięzców i wyróżnionych w konkursie plastycznym "Zdrowy Styl Życia" . Osoby które zajęły miejsca na podium (1. Anna Bieniek 2 n, 2. Agata Iwanicka 2 m, 3. Angelika Smacha 2 t) oraz wyróżniona (Małgorzata Kałamarz 2 n) otrzymały w nagrodę sprzęt elektroniczny, natomiast pozostali uczestnicy słodką nagrodę pocieszenia.

Te nagrody oraz inne przedsięwzięcia sfinansowano z dotacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg.

W dniu 9.12.2013 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu odbył się, z 3 dniowym opóźnieniem z powodu szalejącego orkanu Ksawery, organizowany przez Młodzieżową Radę Szkoły mikołajkowy koncert charytatywny na rzecz Jasia Pawelca.

Więcej…

Nasi krwiodawcy grali i I-miejsce wśród szkolnych klubów HDK PCK wygrali. Drużyna klubu w składzie: Dzikowski Norbert, Bentkowski Patryk z IVn, Giesko Marcin,Nowacki Jakub,Roszak Dawid i Żabicki Paweł z IIIg , Kułaga Kamil z IIIk oraz Pałaszewski Paweł -IIa  w ,,Sienkiewiczu ''w siatkówkę grali i jako nagrodę za I-miejsce statuetkę i po plecaku odebrali.
Opiekunowie drużyny nauczyciele w-f :M.Szewczyk i L.Kowalewski.
Gratuluję i dziękuję nauczycielom oraz członkom klubu -J.Kałucka

Więcej…

HARMONOGRAM

Dnia 5 grudnia 2013r. w naszej szkole odbył się pokaz stołów świątecznych. Każdy uczeń mógł dokładnie przyjrzeć się każdemu z nich. Wykonawcy rękodzieł na stołach starannie i umiejętnie dobierali każdy szczegół, aby całość tworzyła wyjątkowy, świąteczny nastrój, który z pewnością wszyscy uwielbiamy :) .

Więcej…

29 listopada br. w auli naszej szkoły odbył się koncert zespołu Full Power Spirit. Zespół gościł w murach naszej szkoły już po raz szósty i wszystko wskazuje na to, że nie po raz ostatni.

Miru - lider zespołu, w sobie jedyny i niepowtarzalny sposób, przeprowadził nas po świecie wartości, które składają się, według zespołu na to, co nazywamy szczęściem. I choć tym razem mniej było zaprezentowanych utworów muzycznych to w zdecydowanej większości uczestnicy tego spotkania wychodzili z niego zadowoleni i z przekonaniem, że usłyszeli coś bardzo ważnego dla siebie.Zgodnie z tym, co zapowiadał zespół o naszym spotkaniu możemy przeczytać na https://www.facebook.com/fullpowerspirit?hc_location=timeline
Bardzo miły dla nas wpis

2 grudnia br. w Zespole Szkół Morskich odbyła się Olimpiada PCK z Wiedzy o HIV i AIDS.I tym razem nasi uczniowie nie dali szansy innym drużynom ze szkół ponadgimnazjalnych. Pola Raszkiewicz z IVe,Anna Koruc i Piotr Rzepka z kl IVr to zdobywcy I-miejsca.
Uczniom serdecznie gratulujemy.

Więcej…

Uczennica klasy 4e Agata Ledzian, awansowała  do drugiego etapu XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, który odbędzie się w siedzibie komitetu okręgowego Olimpiady, powołanego  przy oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  w Szczecinie w dniu 10 stycznia 2014 r.

Więcej…

W naszej szkole odbyły się eliminacje do VI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Uczniowie zmagali się z pytaniami testowymi z zakresu hotelarstwa, turystyki i marketingu. W potyczkach najlepsi okazali się: Anna Gierowska z klasy IV n i Łukasz Barczewski z klasy III m. Oboje ex aequo zajęli I miejsce i będą reprezentowali naszą szkołę w etapie regionalnym Olimpiady, który odbędzie się 15 stycznia 2014 r w Szczecinie.
Trzymamy za Was kciuki !

W dniu 28 listopada 2013 roku w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Honorowych Odznak ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI wyróżnionym przedstawicielom szkolnictwa zawodowego. W uroczystości uczestniczyły nauczycielki z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich: Agnieszka Swastek i Ewa Wasilewska, które wyróżniono za działania o charakterze edukacyjnym i inicjatywy podejmowane w obszarze kształcenia kadr dla turystyki. Odznaczenia wręczyła Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Gościem honorowym uroczystości byli podróżnicy Państwo Anna i Krzysztof Kobusowie.

 

Więcej…

Uczeń III klasy hotelarskiej z ZSE-H Łukasz Barczewski  w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach  zajął - III miejsce w XII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt:” Gospodarka Odpadami”. W konkursie udział brało ponad 30 uczniów z naszego województwa .Wśród nich byli uczniowie ze szkoły ogrodniczej, leśniczej, rolniczej...

Więcej…

W dniu 27.11.2013 roku W Internacie ZSEH odbyły się zajęcia pod tytułem "Rola związków odżywczych w organizmie człowieka". Wychowankowie internatu czynnie brali udział w zajęciach, pogłębiając swoją wiedzę na temat związków odżywczych, ich roli w organizmie, źródeł w pożywieniu oraz skutków niedoboru tych związków w diecie. Zajęcia prowadziła Weronika Barta - Waszak.

Więcej…

W dniach 23-24.11.2013 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyły się warsztaty kuchni włoskiej, w których uczestniczyli nasi nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności pod okiem mistrzów z Piły -  Zenona Hołubowskiego  – właściciela hotelu i restauracji  „ Hołubowski „ oraz Piotra Mazura – szefa kuchni „Tawerna ”.

Więcej…

Subskrypcja MICROSOFT DREAMSPARK PREMIUM dotyczy wyłącznie nauczycieli uczących i uczniów uczących się w Technikum Zawodowym w zawodzie technik informatyk.

Więcej…

20.11.2013r. uczniowie IV klasy Technikum obsługi turystycznej byli uczestnikami turystyki kwalifikowanej, poprzez aktywny udział w grze paintball, zorganizowanej przez PTR Kajtur z Chełma Gryfickiego k/Trzebiatowa. Szybkość i sprawność to jedne z najważniejszych cech tej zabawy zespołowej, ale również taktyka, umiejętność planowania swoich poczynań i przewidywania ruchów przeciwnika okazały się istotne w strategii tej gry. Niewątpliwą zaletą paintballu była aktywność uczniów na świeżym powietrzu. Paintball pozwolił na czasowe oderwanie się od rzeczywistości, szumiąca w uszach adrenalina i ferwor walki sprawiły, że przez kilka godzin zespół klasowy mógł integrować się poza murami Szkoły.

Więcej…

W dniu 18.11.2013r o godz. 9.00 w auli szkoły odbyła się XXXVIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego autorstwa Henryka Krzyżanowskiego - etap szkolny. Udział w Olimpiadzie wzięło 36 uczniów z naszej szkoły, którzy zmagali się z ośmioma trudnymi typami zadań.

Więcej…

W dniach 18-24 listopada 2013 roku po raz szósty zostanie w Polsce zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w ponad 120 krajach. Miło nam poinformować, iż w tym roku również nasza szkoła weźmie udział w tym projekcie.

Więcej…

Pojekt nr: 2013-1-PL1-LEO01-38351,
Staż w Aalborgu jako kreatywny komponent kształcenia zawodowego w zakresie grafiki komputerowej

Opis projektu

Kryteria rekrutacji uczestników projektu

Dnia 7 listopada 2013r w auli ZSE - H w Kołobrzegu odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs ten jest organizowany tylko w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”, w realizacji którego Nasza Szkoła uczestniczy już po raz ósmy.

Więcej…