Get Adobe Flash player

29 lutego w auli naszej szkoły odbył się konkurs o tytuł najlepszego mówcy- Szkolny Hyde Park. Jego formuła była wzorowana na dorocznym szkolnym konkursie krasomówczym, jednak zasady zostały nieco zmodyfikowane. Mówcy nie byli już skrępowani sztywnymi regułami klasycznego przemówienia, ich przemyślenia mogły przybierać dowolną formę.
W zmaganiach o tytuł najlepszego mówcy wzięło udział 12 uczniów z klas I-III. Jury złożone z nauczycieli języka polskiego, oceniając ich wystąpienia, brało pod uwagę siłę perswazji, logikę wywodu, poprawność, piękno i bogactwo języka, dykcję, artykulację, intonację głosu, a także umiejętność panowania nad mową ciała oraz sposób wyrażania emocji.

Więcej…

W dniu 22 lutego 2012r.  w naszej szkole odbyła się II edycja konkursu informatycznego pod hasłem "Najlepszy informatyk ZSE-H". Wszystkie nagrody dla laureatów sponsorowane były przez kołobrzeski oddział banku BZ WBK. Zadaniem uczestników było rozwiązanie trzech ćwiczeń praktycznych z zakresu przedmiotu technologia informacyjna. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas 1e, 2tr, 1ti, 2ti i 3ti.

Więcej…

 

ZAPRASZAMY do II edycji konkursu "Najlepszy Informatyk ZSE-H", sponsorowanego przez

Więcej…

Olimpiada wiedzy o Prawach Człowieka to jeden z prestiżowych konkursów w dziedzinie przedmiotów humanistycznych. 9 stycznia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się I etap eliminacji okręgowych, w których uczestniczyła Kamila Łozińska, uczennica klasy IV o profilu technik informatyk.

Więcej…

Uczniowie klasy Itr w składzie: J.Czajka, M.Morawiak, M.Lisek, A.Stapaj, J.Wiśniewska i P.Rydzeński, przygotowali program edukacyjny dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kołobrzegu. Mottem przewodnim programu było hasło: „Opona to twój wróg, nie rzucaj jej gdzie popadnie”.

Więcej…

Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich ogłaszają konkurs pod patronatem starosty na projekt logo Powiatu Kołobrzeskiego. To już druga edycja konkursu "Powiat Kołobrzeski w oczach grafików", tym razem na projekt pn.: "Logo Powiatu Kołobrzeskiego". Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Celem konkursu jest wyłonienie projektu elementu graficznego stanowiącego utwór plastyczny w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będzie promować powiat. Zwycięskie logo ma szansę stać się symbolem wizualnym, identyfikującym charakter Powiatu Kołobrzeskiego. Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek, zamieszkały na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.

 

Więcej…

Mikołajki są jednym z tych dni, na które wszystkie dzieci czekają najbardziej. Spełniają się wtedy ich marzenia, a widok Mikołaja wywołuje uśmiech na każdej twarzy. Szkołę Podstawową nr 3 w ten wyjątkowy dzień odwiedził św. Mikołaj (Dawid Synowiec kl.IIh2) wraz ze swoimi Śnieżynkami(Magdą Paczuską i Angeliką Wojtasik z kl IIh2). Rozdawali łakocie, bawili …  więc uśmiechu i radości  na twarzach  milusińskich  nie było końca.
W imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 dziękujemy  .

 

Więcej…

W dniu 12.12.2011 roku, rozegrane zostały mecze grupowe Mistrzostw Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej chłopców. Nasza drużyna zajęła I miejsce w swojej grupie, pokonując ZSGŻ z Gościna oraz ZSO im. Kopernika w Kołobrzegu, awansując tym samym do finału rozgrywek. W finale Mistrzostw, który został rozegrany w dniu 21.12.2011 roku, drużyna nasza uległa reprezentacji ZS im.H. Sienkiewicza, zajmując ostatecznie zaszczytne II miejsce w całym turnieju.

 

 

Więcej…

PONIEDZIAŁEK 19.12.2011

Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania Wychowawcy przekażą Rodzicom informację o ocenach cząstkowych, frekwencji i ewentualnych przewidywanych ocenach niedostatecznych za I semestr z poszczególnych przedmiotów. Wychowawcy klas maturalnych podadzą wyniki próbnego egzaminu maturalnego. Pozostali Nauczyciele w godz.16.00- 17.00 w pokoju nauczycielskim w rozmowach indywidualnych udzielają informacji Rodzicom.

Więcej…

12 grudnia odbyła się  uroczysta Akademia z okazji 92 rocznicy Polskiego Czerwonego Krzyża. Jak co roku, podsumowano działalność czerwonokrzyską, a także wyróżniono najaktywniejszych działaczy  PCK. Odznaką Honorową PC K II stopnia wyróżniona została  J .Kałucka ,natomiast podziękowanie  za  pracę  na  rzecz organizacji  od posła Marka Hoka i Prezydenta Miasta Janusza Gromka otrzymali  : M. Szewczyk i G. Januszewski. O oprawę sali  i część artystyczną zadbali nasi  uczniowie w składzie : dekoracja A. Borowska i W. Iwicka IItr; duet taneczny M. Świetlicka IIIh2 i M. Rydzyński IIIh1, trębacz  K.Płachta IVti,śpiew :S. Kędra IIIh2 i M. Morawiak Itr ,obsługa uroczystości J. Amiełowska, M. Paczuska i P. Kowalska z IIh. Wyróżnionym gratulujemy a młodzieży ( w imieniu Prezesa PCK M. Hoka ). Dziękujemy.

Więcej…

Dnia 12.12.2011r ogłoszone zostały wyniki prestiżowego konkursu, p.n. „Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy”, który został zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w celu promowania działalności Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy na szczeblu wojewódzkim wyróżnił nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomiczno –Hotelarskich, panią Agnieszkę Jasiulewicz, która już po raz drugi w swojej drugiej już kadencji ZSIP trafiła do grona najaktywniejszych ZSIP w okręgu zachodniopomorskim. Kapituła konkursu oceniała aktywność kandydatów w swerze ochrony, bezpieczeństwa i higieny pracy, głównie działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, w tym eliminowania zagrożeń, które mogłyby być przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych, troskę o stan obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, zaplecza higieniczno – sanitarnego, uzyskane przez ZSIP efekty na rzecz ochrony pracy a także dodatkową działalność w zakresie ochrony pracy w tym głównie popularyzowanie wiedzy o ochronie pracy.

Więcej…

W niedzielę 11 grudnia 2011 r. odbył się IV Turniej Tenisa Stołowego im. Sebastiana Karpiniuka. Miło nam poinformować, że I miejsce, w kategorii do lat 18, zajęła nasza uczennica z klasy IIe Pola Raszkiewicz, a III miejsce, w kategorii powyżej 18 lat, zajęła p. Marcelina Szewczyk - nauczyciel w-f. W zawodach uczestniczyła również Aneta Tarnawska z klasy IVh1, które pomagała przy sędziowaniu zawodów.

W dniu 07.12.2011 rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców ( nasza szkoła była organizatorem tego turnieju ). Nasza drużyna wywalczyła II miejsce. Skład zespołu: Dariusz Pilch (IV g), Szymon Pilewski (IIIh2), Bartosz Rutkowski (IV e), Adrian Retyk (IV e), Paweł Kułakowski (III  gk), Dawid Pęczek (III gk), Norbert Dzikowski (II h2), Damian Kołodziejski (III kl), Mateusz Dmiterczuk  (IV gk)
W dniu 09.12.2011 rozegrano Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt. Nasza drużyna wywalczyła II miejsce. Skład zespołu dziewcząt: Zmitrowicz Sandra (III e), Zmitrowicz Eliza (III h2), Sińko Aleksandra (III h2), Zdziobło Karolina (III ot), Trzos Anna (III h1), Łabińska Sylwia (III h1), Kucharz Aleksandra (IV e), Białas Monika (III gk), Pilch Karolina  (Ie), Andrzejewska Karolina (III h2), Strzałkowska Żaneta (III h2), Czekierda Milena (III h2), Malak Roksana (IVg)
Opiekun Leszek Kowalewski

W dniach 10 i 11 grudnia w  Zespole Szkół Ekonomiczno Hotelarskich zorganizowany został finał akcji Szlachetna Paczka. Jak co roku akcji towarzyszyli uczniowie naszej szkoły. Uczennice klasy IIIh1 Agata Krawczyk, Olga Grzenkowicz, Natalia Tomaszewska i Asia Brańska pomagały dostarczać paczki dla potrzebujących rodzin, które do magazynu przynosili bardzo hojni w tym roku darczyńcy.

Podczas wizyt u rodzin obdarowanych Szlachetną Paczką emocji nie brakowało, łzy wzruszenia towarzyszyły nam w każdym z 13 domów. Historie tych rodzin są różne ale wszystkich łączy jedno – bardzo trudna sytuacja materialna. „Dziękuję wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tak wspaniałej akcji. Nie sposób wymienić tu wszystkich którzy wsparli akcje Szlachetna Paczka.

Więcej…

9 grudnia w Zespole Szkół Społecznych nr 1 odbył się rejonowy etap XX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, w którym udział wzięli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kołobrzeskiego .Tym razem  też dowiedliśmy ,że w Zdrowym Stylu  Życia jesteśmy najlepsi. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę ,którzy zajęli I –miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych to: A. Koruc II tr, B.Pluta II gk i A. Kemprowski II Ti. Zwycięzcom gratulujemy.
Ania Koruc reprezentowała będzie  nasz powiat na  wojewódzkim etapie, który odbędzie się 23 marca 2012 r. Opiekun uczniów J.Kałucka

Więcej…

Bartłomiej Mieżecki, uczeń klasy III h2, został Laureatem w kategorii "szkoła średnia" konkursu literackiego inspirowanego twórczością Czesława Miłosza "Moja wierna mowo" organizowanego przez Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu.
Uczeń otrzymał wysoką nagrodę pieniężną. Konkurs był adresowany do młodzieży z miasta, gminy i powiatu kołobrzeskiego. (Opiekun: Joanna Skokowska)

6.12.2011 w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach  odbyła się X edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej "Człowiek a środowisko". Naszą szkołę reprezentowali Aleksandra Sosnowska z kl. III Th i  Adrian Wróblewski z kl. IIIh2,  zajmując w ogólnej klasyfikacji 5 miejsce. Oboje otrzymali nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W konkursie uczestniczyło 40 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych  woj. zachodniopolskiego i lubuskiego.  Opiekun J. Kałucka

 

Więcej…

Szlachetna Paczka zadebiutowała w Kołobrzegu w 2009 roku, kiedy to Ania Walczak, liderka akcji oraz nauczycielka kołobrzeskiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak postanowiła przyłączyć się do akcji. Na szczęście okazało się to nie być takie trudne, bo miała po swojej stronie dyrektora szkoły – Pana Zbigniewa Stankiewicza, który od razu ochoczo poparł jej działania.

Więcej…

W dniu 1.12.2011 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2010/2011. Wśród 86 wyróżnionych z rejonu dawnego województwa koszalińskiego były cztery uczennice naszej szkoły: Aleksandra Sosnowska, Natalia Tomaszewska, Justyna Kujawska, Katarzyna Sobota. Wyróżnienia wręczali: II Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty - Krzysztof Rembowski, senator RP - Piotr Zientarski, prezydent Koszalina - Piotr Jedliński.

 

Więcej…

Wszystkich, którzy samodzielnie myślą, chcą się podzielić z innymi swoimi refleksjami, własnymi sądami i opiniami, nawet jeśli są one kontrowersyjne, zapraszamy do udziału w konkursie ,, Szkolny Hyde Park”.

Więcej…

1 grudnia 2011r. - Światowy Dzień AIDS.
W Zespole Szkół Morskich z tej okazji odbyła się Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS. Największą wiedzą w tej dziedzinie okazała się nasza szkolna drużyna w składzie
Ł.Barczewski Ih,  P.Rzepka IItr,  R.Jaskuła Iti  zajmując I-miejsce.

Miło nam poinformować, że uczennica klasy IV E Justyna Kujawska zakwalifikowała się do zawodów II stopnia (okręgowych) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, które odbędą się 13 stycznia 2012 roku w Szczecinie.
Opiekunem uczennicy jest Joanna Babiak.

Dnia 18 listopada 2011 r. odbył się  I  Szkolny Konkurs Matematyczny Wokół funkcji kwadratowej dla uczniów klas drugich , trzecich i czwartych  zorganizowany przez nauczycieli matematyki  Katrzynę Smolibowską i Agnieszkę Cichocką.

Więcej…

W dniu 17 listopada w naszej szkole odbył się Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. Akcja była zorganizowana przy udziale fundacji DKMS i objęta patronatem Starostwa Powiatowego.

Więcej…

Dnia 17.11.2011 roku w  Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich odbył się pokaz carvingu, który został zorganizowany przez nauczycieli gastronomii.
Wszystkie prace wykonała młodzież z klasy III gk (Filipa Feltona, Michała Dyoniziaka, Łukasza Kurczaka, Patryka Chmielewskiego)  oraz z klasy IV gk (Kamilę Burską) pod okiem  nauczycieli Agnieszki Raducha i Elżbiety Kubok.
Podczas pokazu  w/w uczniowie prezentowali na żywo swoje umiejętności zarówno młodzieży naszej szkoły jak i zaproszonym gościom.

Więcej…

15.11.2011 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich  odbyło się spotkanie Dyrektorów szkół gimnazjalnych, podczas którego młodzież miała możliwość zaprezentować swoje  umiejętności zarówno kelnerskie jak i gastronomiczne.

Więcej…

Dnia 16. 11. 2011 roku  uczniowie Mateusz Małachowski z  kl. III gk (opiekun: Agnieszka Raducha)  oraz Ewa Korzeniowska z klasy IV gk (opiekun: Elżbieta Kubok) brali udział w Wojewódzkim  Konkursie Sztuki Kulinarnej. Tematem przewodnim konkursu były potrawy z ryb.
Mateusz Małachowski  z III gk pobił wszystkich  roladką z sandacza i łososia w szynce serano z sosem malinowym , ziemniakami truflowymi i miksem sałat leśnych ” zdobywając  I  miejsce z części praktycznej konkursu.

Więcej…

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich otrzymał wyróżnienie za udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”, który był jednym z komponentów ogólnopolskiej kampanii promocyjno – informacyjnej „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”, realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

 

Więcej…

14 listopada nasi pierwszoklasiści spotkali się z dzielnicowym KPP mł. asp. Adamem Wieczorkiem. Tematem spotkania była profilaktyka przestępczości nieletnich - w tym narkotykowej. Młodzież dowiedziała się o niebezpieczeństwach, jakie niosą za sobą dopalacze i inne substancje uzależniające. Dzielnicowy poruszył również problem bezpieczeństwa na terenie miasta oraz agresję i przemoc w grupie rówieśnicze.

Więcej…

W sali konferencyjnej Hali Milenium odbył się VII Turniej Tenisa Stołowego Młodzieżowych Klubów Honorowych Dawców Krwi. W klasyfikacji drużynowej bezkonkurencyjna okazała się  nasza reprezentacja  , która nie dając żadnych szans rywalom wywalczyła I-miejsce.
Najlepszym zawodnikiem turniej okazał się Grzegorz Cichowski z  IIe. Opiekunami zwycięskiej drużyny są :  M. Szewczyk i J.Kałucka.

 

Więcej…

W Polsce co godzinę, stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego, tego dawcy nie znajduje.

Zarejestruj się jako potencjalny  dawca szpiku!

Data: 17 listopada 2011 r. (czwartek)
Godzina: 11.00 - 17.00
Miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich w Kołobrzegu
Adres: Łopuskiego 13, Kołobrzeg
Co ze sobą zabrać: dokument tożsamości z numerem PESEL

Więcej...

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, jako partner Politechniki Koszalińskiej, realizuje projekt unijny „Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej…

W dniu 8 listopada 2011 r. funkcjonariusze kołobrzeskiej straży granicznej ( grupy dochodzeniowo - śledczej) spotkali się z pierwszą klasą o profilu kelner z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. Emilli Gierczak w Kołobrzegu.

Więcej…

Drużyna Młodych Honorowych Dawców Krwi w składzie : K.Mazurek, B.Rutkowski, A.Retyk, D.Pilch, M.Dimiterczuk, Sz.Pilewski, P.Kułakowski i N.Dzikowski  zdobyła I miejsce w VII Turnieju Piłki Siatkowej HDK PCK o Puchar Prezydenta Miasta.
Opiekunowie drużyny to J.Kałucka i M.Szewczyk
Trener - L.Kowalewski

Więcej…

25 października w ZSE-H odbyły się Warsztaty Kreatywnego Myślenia, przeprowadzone przez psychologów Pracowni Profilaktycznej Krokus z Krakowa.

Więcej…

21 października 2011 roku uczniowie klas I ot i II ot wraz z opiekunami: Panią Karoliną Staszewską, Panią Magdaleną Matynkiewicz i Panią  Marzeną Zalewą uczestniczyli w Poznaniu  w targach turystycznych Tour Salon 2011.

Więcej…

W dniach 18-20.10.2011r. uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu uczestniczyli w wycieczce dydaktyczno--krajoznawczej do Poznania i Wrocławia. W programie wycieczki, zgodnie z realizowanym dla tego typu technikum programem specjalizacji: turystyka biznesowa/kongresowa, uwzględniono wizytę w Centrum Kongresowym przy Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz w siedzibie Convention Bureau we Wrocławiu.

Więcej…

W dniu 10 października 2011 r. przedstawicie klasy IV E w osobach: Ewelina Żabicka, Justyna Kujawska oraz Kamil Mazurek wraz z opiekunem Panią Joanna Babiak wzięli udział w pierwszym z cyklu spotkać którego, celem jest przygotowanie do tegorocznej edycji XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Więcej…

20 października mieliśmy przyjemność powitać wyjątkowych gości. Odwiedzili nas koszykarze Kotwicy Kołobrzeg: Marko Djurić, Darrell Harris, Michał Kwiatkowski oraz trener Tomasz Mrożek w asyście współpracującego z drużyną Pana Kamila Grabonia, który wraz z wychowawcą Sławkiem Szulakiewiczem pomógł w organizacji spotkania.

Więcej…

Wszystkich uczniów, którzy mogą pochwalić się bujną wyobraźnią i umiejętnością sprawnego pisania zapraszamy do udziału w tegorocznym konkursie Na małą formę literacką. Tym razem oczekujemy od Was dreszczyku emocji i intrygującej zagadki. Poniżej znajdziecie początek Waszego opowiadania kryminalnego, którego akcja musi być osadzona w realiach kołobrzeskich. Cóż może się wydarzyć późną jesienią na ulicach wyludnionego miasta, w prywatnym mieszkaniu, w tawernie, na plaży czy też na widowni RCK-u…? Popuśćcie wodze wyobraźni, obmyślcie zaskakującą, trzymającą w napięciu fabułę i piszcie!

Na Wasze prace czekamy do końca stycznia. Rozmiar pracy zapisanej w technice komputerowej powinien się mieścić w granicach 5-20 stron. Jeśli potrzebne będą Wam szczegółowe informacje, zgłoście się do swoich polonistów.

Więcej…