Get Adobe Flash player

W ramach akcji informacyjnej uczniowie pięciu klas pierwszych zostali przeszkoleni w zakresie modułów: prawnej ochrony pracy, elementów ergonomii, fizjologii i higieny pracy, zagrożeń i profilaktyki w środowisku pracy, bezpieczeństwa poza pracą, postępowania w sytuacji zagrożeń, awarii i wypadków. Celem programu było podniesienie świadomości uczniów, którzy w przyszłości podejmą pracę zawodową, w zakresie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z podejmowania pierwszego zatrudnienia. Po części oficjalnej, podczas której, uhonorowano 13 szkół z całego okręgu, które spełniły założenie projektu, kierownik sekcji prewencji i promocji PIP w Szczecinie pan mgr inż. Janusz Ignaczak przedstawił dane dotyczące tegorocznej akcji informacyjnej oraz przeprowadzono dyskusje na temat przebiegu programu, nauczyciele wymieniali się doświadczeniami i cennymi uwagami