Get Adobe Flash player

Rekrutacja uczestników poszczególnych kursów zawodowych polegała na wyborze dziesięcioosobowych grup młodzieży spośród licznych zgłoszeń z całego kraju Nasza młodzież dostała się do dwóch prestiżowych kursów z zakresu organizacji produkcji gastronomicznej oraz elementów przekazu reklamowego.
Wzięcie udziału w pilotażu wiąże się z możliwością zdobycia nowych doświadczeń w obszarze szkoleń zawodowych, co wpływa na wyróżniająca ofertę szkoły oraz podnosi jej prestiż.
Uczniowie w dowolnym miejscu i czasie maja możliwość udziału w nowoczesnym, niezwykle ciekawym i skrojonym na miarę XXI wieku interaktywnym kursie. Wykorzystując materiały dydaktyczne, filmy szkoleniowe, udźwiękowione animacje, gry, quizy i testy pomagające samodzielnie sprawdzić wiedzę, poprzez inspirujące dyskusje ze współuczestnikami na forum tematycznym, konsultacje merytoryczne z ekspertami za pośrednictwem czatu, uczestnicy kursów zdobywają kolejne wiadomości i nabywają nowe umiejętności uzyskując certyfikaty cenione na rynku pracy.
Nad całości prac związanych z weryfikacją oraz konsultacją metodyczną czuwała pani wicedyrektor Małgorzata Wietrzycka zaś uczniowie z klas gastronomicznych i reklamy zostali wytypowani przez panią Agnieszkę Jasiulewicz i Wiolettę Kawińską.