Get Adobe Flash player

W ramach projektu partnerzy z Francji, Malty, Włoch i Polski pod nadzorem promotora z Niemiec, adaptowali i testowali moduły szkoleniowe programu „Fachowiec w gastronomii”, dwuletniego programu kształcenia zawodowego, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze względu na posiadane niskie kwalifikacje zawodowe. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.